Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

De allerbeste ouder Thema Wie is de allerbeste ouder?

Soms zijn we als ouder belast met de dingen die we zelf hebben meegemaakt in onze jeugd. Bijvoorbeeld omdat onze eigen ouders een probleem of een trauma hadden dat hun manier van opvoeden beïnvloedde. En al had je je voorgenomen het helemaal anders te doen, het gedrag van je ouders waar je als kind

Het is de grootste verantwoordelijkheid die je ooit zult hebben. Jij bent de basis. Wat jij je kind nu leert, is grotendeels bepalend voor de manier

Volgende week  (5 t/m 14 april 2019) is het de kindermuziekweek. Het CJG Beemster onderschrijft het belang van muziek voor de ontwikkeling van kinder

Zodra de temperatuur stijgt, trekken we er op uit en spelen onze kinderen meer buiten. De jassen gaan uit en blote benen en armen komen te voorschijn. Maar ook teken worden actief als het warmer wordt na de winter. Teken komen in het hele land voor, in bos, park, hei, duinen of in de tuin. Ze zit

Van 25 t/m 29 maart 2019 is de Week van het geld. Het doel van deze week is om kinderen te leren omgaan met geld. Door hier al op jonge leeftijd bij je kinderen mee te beginnen, leg je de basis voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Dit is een belangrijke taak van ouders. Maar, ho

Kinderen en jongeren krijgen uitnodiging voor inenting van GGD Zaanstreek-Waterland  Bijna 24.000 kinderen en jongeren in de regio Zaanstreek-Wate