Het CJG op de zondagmarkt in Middenbeemster!

zondagmarkt

Op de jaarlijkse Zondagmarkt laten we zien wie we zijn en wat we bieden.

Het thema van de week van de opvoeding is Hand in Hand. Samen maak je het beter!
Het CJG sloot hierbij aan op de Zondagmarkt 

In het CJG werken lokale partijen samen die gezinnen een steuntje in de rug kunnen bieden, zoals Homestart en de Voorleesexpress, Buurtgezinnen en de (jonge) mantelzorgondersteuner, vluchtelingenwerk en de bibliotheek.

Op de kraam met folders en door te praten met bezoekers hebben we het lokale aanbod onder de aandacht kunnen brengen.

Bezoekers van de markt werden door het CJG uitgenodigd om iets voor een ander te doen.
De hond uitlaten voor een buur die dat niet meer kan? Snoeien in de tuin? Een boodschapje doen?
Bezoekers – volwassenen en kinderen - konden een leuke kaart sturen aan de persoon voor wie ze iets willen doen

Tijdens de Zondagmarkt is ook gestart met een enquête onder ouders met jonge kinderen over interesse in het organiseren van een mama café waar ouders met kinderen elkaar kunnen ontmoeten en de kinderen samen kunnen spelen.

We hadden goed weer en veel belangstelling!!