Kinderen uit de knel

Kinderen

Dit programma is bedoeld voor ouders uit de regio Zaanstreek-Waterland, die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten.
Bijvoorbeeld rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen.
Deze conflicten kunnen korter of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen: kinderen, ouders en hun netwerk.

Doelstelling

Het doel van dit programma is dat kinderen uit de knel raken.
Doordat er tussen de ouders minder strijd is en zij nieuwe wegen vinden om met conflicten om te gaan, kunnen kinderen zich weer veilig voelen en zich goed ontwikkelen.

Programma

Ouders nemen samen deel aan de netwerkbijeenkomst en aan acht daaropvolgende groepszittingen van twee uur. De kinderen (4-18 jaar) nemen tegelijkertijd deel aan de kindergroep.

De oudergroep bestaat uit maximaal zes ouderparen. In de oudergroep wordt gewerkt aan thema’s die relevant zijn voor alle ouders die gevangen zitten in de zeer conflictueuze scheiding, ook wel vechtscheiding genoemd.
In de kindergroep worden kinderen uitgenodigd om onder andere op creatieve manier uiting te geven aan hun ervaringen. De bijeenkomsten en gesprekken vinden op maandagmiddag plaats.
Lees meer over de training en het aanmelden in de onderstaande folder

Folder: /download/2802-kinderen-uit-de-knel.pdf