Oudersupport Groep

Fatherson

Of je kind nu 13 of 40 is het blijft jouw kind. Voor ouders met een gebruikend (volwassen) kind blijft dit altijd een reis met hobbels. Hoe ga je om met het missen van spullen, de teleurstelling als het stoppen met gebruik niet lukt,  het verdriet van jou en/of jouw partner of andere familieleden.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten gaan ouders met elkaar in gesprek en delen zij hun ervaringen en geven elkaar tips en adviezen. De preventie-deskundige die hierbij aanwezig is, begeleidt ouders in dit proces en is actief deelnemer aan het gesprek vanuit zijn/haar expertise.

Doel van deze avonden is dat ouders inzicht krijgen in verslaving en verslavingsgedrag, dat ouders handvatten krijgen om met hun kind om te gaan en dat door lotgenotencontact de gevoelens van schaamte, schuld en machteloosheid verminderen.
Ook ouders van niet-Brijder cliënten zijn van harte welkom.

Iedere tweede donderdag van de maand vindt de oudersupport groep plaats.

Op donderdag 14 februari gaan we van start en zijn Ester Teunen en Maaike Hos vanaf 19.15 uur aanwezig op Waterlandplein 1 in Purmerend. (let op, de deur zit op slot dus bel aan.)
Van 19.15h tot 19.30 uur is de inloop en de avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Meedoen
Deelnemen is gratis. Wij vinden het prettig om vooraf te weten hoeveel deelnemers er aanwezig zijn. Komt u voor de eerste keer mail dan naar: preventie@brijder.nl

Brijder Jeugd?
Brijder Jeugd biedt voorlichting, advies en hulpverlening aan een ieder met een vraag over verslavingsproblematiek.

brijder