Start van de Formulierenbrigade in de Bibliotheek Beemster

formulieren brigade

Met ingang van donderdag 14 september starten Bibliotheek Waterland en CJG Beemster met een Formulierenbrigade in de Middenbeemster.
De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen bij het invullen van formulieren of het lezen en begrijpen van brieven.
Maar ook kunnen zij bijvoorbeeld helpen bij de uitleg van bijsluiters voor medicijnen. Aan deze service zijn geen kosten verbonden en een afspraak maken is niet nodig.
De Formulierenbrigade is vanaf de startdatum iedere donderdag van 8.45 uur tot 10.30 uur aanwezig in de bibliotheekvestiging Middenbeemster.

Voor wie is de Formulierenbrigade bedoeld?

De Formulierenbrigade is er voor iedereen die ondersteuning wenst bij het invullen van formulieren.
Voorbeelden daarvan zijn: aanvragen van bijstand, vrijstelling van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten, formulieren van het UWV en dergelijke.
Het invullen van belastingformulieren behoort niet tot de werkzaamheden van de Formulierenbrigade.
De Formulierenbrigade kan wel helpen met het verwijzen naar instanties die ondersteuning kunnen bieden.

Ook nieuw:

Spreekuur maatschappelijk werk gelijktijdig met het spreekuur Formulierenbrigade

Eén van de instanties naar wie de Formulierenbrigade kan verwijzen is het maatschappelijk werk.
De maatschappelijk werker ondersteunt mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld vanwege (dreigende) schulden, werkeloosheid, opvoedings- of  relatie problemen. Het maatschappelijk werk inloopspreekuur vindt plaats in het Centrum voor Jeugd en Gezin, via de ingang van de bibliotheek.

Vanaf 14 september zijn de inloopspreekuren van De Formulierenbrigade en het Maatschappelijk werk in de Bibliotheek Beemster iedere donderdag van 8.45 tot 10.30 uur. Het adres van de Bibliotheek is Tobias de Coenestraat 4 in Middenbeemster.
Voor verdere informatie:www.bibliotheekwaterland.nl/spreekuren