Voor de jeugddag

Voordejeugddag1

'Als leerkracht in gesprek met ouders in
(v)echtscheiding'

Leida Prins presenteerde op 5 november tijdens de  landelijke ‘Voor de Jeugd dag’ in de Westergasfabriek in Amsterdam, het Brede School Beemster protocol Echtscheiding. Dit protocol maakt deel uit van een nieuwe preventieve aanpak tegen vechtscheidingen op de basisscholen en de kinderopvang in gemeente Beemster. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft daarin een centrale rol. De Akademie Jeugdbescherming Amsterdam ontwikkelde voor de uitrol van het protocol een training om de vaardigheden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers op het gebied van signaleren en gespreksvoering met gescheiden ouders te vergroten. De trainer van de Akademie lichtte de training toe. Een panel van ervaringsdeskundigen uit Beemster beantwoordden vragen van het publiek, dat bestond uit beleidsmedewerkers van gemeenten, professionals uit het onderwijs en zorginstellingen. Het protocol is te downloaden via de CJG Beemster website.

Voordejeugddag2