Week van het vergeten kind

Blue eyes girl

Kleine gebaren, echte aandacht

In Nederland wonen de gelukkigste kinderen ter wereld. Maar dit geluk geldt helaas niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen.

Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt. Binnen het werkveld zien wij regelmatig kinderen die te maken hebben met deze problemen.

Wij vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin steunen de Week van het Vergeten Kind.
U toch ook? Klik op onderstaande link voor meer informatie en kom in actie!!

https://www.hetvergetenkind.nl/de-week-van-het-vergeten-kind/2018